HDC Centre for Religious History

Welcome to the website of the HDC Centre for Religious History. The HDC Centre for Religious History is the platform for research, education, and valorisation in the field of the history of religion at Vrije Universiteit Amsterdam.

The HDC Centre for Religious History is a fusion of the Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme (1800-heden) and the Amsterdam Centre for Religious History. See also the website www.hdc.vu.nl, in particular for information on the Collectie HDC | Protestants Erfgoed in the Universiteitsbibliotheek VU.


Director: Fred van Lieburg | f.a.van.lieburg@vu.nl

Manager: Wim Berkelaar | w.berkelaar@vu.nl (06 513 04 439)

Conservator: Caroline Schep | j.e.schep@vu.nl

Upcoming Events & Seminars

Seminar
21 June 2023

Mr. H. Bos-lezing en Willem de Mérode-lezing

In 1923 verscheen "God’s gevangene", de eerste roman over homoseksualiteit in protestantse kring. Auteur was "Wilma" ofwel Wilma Vermaat (1873-1967), die vaak in een adem genoemd wordt met de bekende dichter Willem de Mérode ofwel Willem Eduard Keuning (1887-1939). Honderd jaar later organiseert de Willem de Mérode Stichting een herdenkingsbijeenkomst met de traditionele Willem de Mérodelezing, te houden door emeritus-predikant en Wilma-kenner Doekle de Boer. Het HDC, waar het archief van zowel De Mérode als de Wilma Stichting berust, werkt graag mee door ook de jaarlijkse Mr. H. Bos-lezing aan deze episode te wijden. De Bos-lezing 2023 wordt verzorgd door religiewetenschapper David Bos (Universiteit van Amsterdam), die eerder met Bos-laureaat John Exalto een bundel redigeerde over "Genot en gebod: huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800" (Jaarboek Geschiedenis Nederlands Protestantisme 2019). TIJD: 13.30 uur - PLAATS: VU HG-01-24 (PThU-zaal) TOEGANG VRIJ, WEL AANMELDEN VIA HDC@VU.NL
Amsterdam
More info...
Seminar
22 June 2023

Presentatie Jaarboek Geschiedenis Nederlandse Protestantisme

Het nieuwe Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme is gewijd aan het zeer actuele thema 'Kerk, kolonialisme en slavernij'. Twee jonge wetenschappers die zich vanuit historisch en theologisch gezichtspunt hiermee bezighouden, hebben een bundel samengesteld met boeiende artikelen over aspecten uit het verleden. Tijdens de presentatie - op donderdag 22 juni a.s., 16 uur in de Oranjekerk in Amsterdam - worden er ook lijnen naar het heden getrokken en is er ruimte voor discussie. Het programma vindt u via de link. TOEGANG gratis, WEL aanmelden via hdc@vu.nl.
Amsterdam
More info...
OTAP_STATE