Abraham Kuyper in Wonderland

Published on: Sep 15, 2020
Written by: George Harinck

Op 28 januari 2020 hield George Harinck, hoogleraar geschiedenis van het neocalvinisme aan de VU, een lezing onder de titel Abraham Kuyper in Wonderland – Kuyper in de eenentwingste eeuw. De lezing was georganiseerd door digitaal platform en magazine Het Goede Leven in samenwerking met de Vrije Universiteit, en gold als de opening van het Kuyperjaar, dat de universiteit heeft belegd ter herdenking van de honderdste sterfdag van haar voornaamste stichter op 8 november 2020. De tekst van de lezing verschijnt in papieren vorm in de reeks Ter Lezing van het HDC. Graag stelt het HDC deze interessante bijdrage over de actualiteit van Kuypers visie op de rol van religie in de Nederlandse samenleving bij deze ook digitaal beschikbaar.

Download hier!

OTAP_STATE