HDC Student Fellowship

Published on: Mar 18, 2022
Written by: Fred van Lieburg

Het HDC Centre for Religious History start met een programma voor Student Fellows. Masterstudenten en derdejaars Bachelorstudenten van alle Nederlandse universiteiten kunnen solliciteren voor een Fellowship. Hiermee worden gedurende enkele maanden onderzoekswerkzaamheden uitgevoerd binnen één van de projecten van het centrum, in het bijzonder de opbouw van The Dutch Religious History Database in samenwerking met het VU Humanities Lab. Op die manier kunnen jongeren ervaring op doen met bronnen, methoden en presentaties op het gebied van de Nederlandse religiegeschiedenis. Het onderzoek draagt niet alleen bij tot de bestudering van religieus erfgoed, maar ook aan de persoonlijke wetenschappelijke en maatschappelijke vorming van de student. De vergoeding wordt geregeld volgens de salarisschalen van student-assistenten.

Het HDC Student Fellowship is bedoeld voor geïnteresseerden uit allerlei studierichtingen, met name geschiedenis, theologie of sociale wetenschappen. Geschiktheid is vooral een kwestie van academische attitude en ijver voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, of het nu gaat om paleografie, digitale technieken, wetenschapscommunicatie of anderszins.

Interesse? Stuur een sollicitatiebrief met je Curriculum Vitae (studietraject, motivatie, voorkeur voor thema of tijdvak, e.d.) in PDF naar hdc@vu.nl. Na een gesprek over de wederzijdse verwachtingen wordt een werkovereenkomst opgesteld.

Informatie: prof.dr. Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis en directeur HDC Centre for Religious History, Faculteit der Geesteswetenschappen VU, f.a.van.lieburg@vu.nl.

OTAP_STATE