Kom naar de VU voor de Master Religiegeschiedenis!

Published on: Feb 26, 2023
Written by: Fred van Lieburg

Heb je een bachelor geschiedenis, theologie of religiestudies gevolgd? Of een andere studierichting in de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen? En zou je een verdiepingsslag willen maken op het terrein van religiegeschiedenis? Dat kan in Nederland maar aan één universiteit: de VU! Aanstaande zaterdag 11 maart 2023 is er een groot Master’s Event op de Amsterdamse Zuidas.

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft bij de opleiding Geschiedenis een sterke traditie in onderwijs en onderzoek over religie als belangrijke factor in het verleden als geheel. Denk aan bekende historici als Arie van Deursen, Adriaan Bredero, Gerrit Schutte, Koen Goudriaan, Willem Frijhoff en James Kennedy. Sinds 2008 is religiegeschiedenis een speciale variant van de algemene master History.

In deze master gaat het voor de helft om een opleiding tot allround historicus, met aandacht voor theorie en methodologie van de geschiedenis en de praktijk van bonnen- en literatuuronderzoek. De andere helft wordt gevormd door de afstudeerlijn ‘Religion and Society from Antiquity to the Present’. Hieronder kunnen vakken worden gevolgd over het vroege christendom, de religieuze wereld van het Midden-Oosten in de oudheid en de vroege middeleeuwen, en de vroegmoderne tijd met bijzondere aandacht voor de ‘andere’ Verlichting in de gedaante van vernieuwings- en opwekkingsbewegingen. Verder is er ruimte voor tutorials over onderwerpen naar keuze, mede met het oog op de afstudeerscriptie. Ook kun je een stage volgen, bijvoorbeeld bij het HDC Centre for Religious History en de collectie Protestants Erfgoed in de Universiteitsbibliotheek.

Is de VU-master religiegeschiedenis de enige in Nederland? Er zou een heel verhaal mogelijk zijn over de huidige situatie van de academische bestudering van religie, theologie en geschiedenis en de bijbehorende beroepsperspectieven. Dat is hier niet nodig (zie bijvoorbeeld het artikel van Joke Spaans over ‘Theology, Religious Studies and Church History’). Jongeren maken hun eigen keuzes en combinaties van afstudeertrajecten en vakken die meestal ook afzonderlijk – en bij een andere universiteit – gevolgd kunnen worden. Er zijn vergelijkbare eenjarige masteropleidingen in Nijmegen (History of Church and Theology) en Kampen|Utrecht (Kerkgeschiedenis), maar die verschillen van VU-Religiegeschiedenis door hun specifieke theologische en confessionele inbedding .

Aan de VU is de bestudering van de geschiedenis van religie, kerk en theologie nadrukkelijk verweven in het geheel van de geesteswetenschappen en in een brede academische cultuur. Er is zeer gevarieerde expertise, zowel in historische kennis als in (digitaal-)historische vaardigheden. Als student kun je in persoonlijk overleg met docenten kijken in relatie tot je eigen doelstellingen interessante dwarsverbanden in onderwijs en onderzoek binnen en buiten de VU gerealiseerd kunnen worden.

Klik hier voor de details van de Master History: Religion and Society.

Klik hier om je aan te melden voor de Master's Event aan de VU op zaterdag 11 maart 2023.

Je kunt ook altijd persoonlijk contact opnemen met de masterdocenten Fred van Lieburg (f.a.van.lieburg@vu.nl) en Bas ter Haar Romeny (bas.terhaarromeny@vu.nl).

OTAP_STATE