Novum 40 : nieuwsbrief december 2021

Published on: Dec 20, 2021
Written by: Wim Berkelaar

Nu het einde van het jaar 2021 nadert blijkt de wereld nog altijd niet van het Coronavirus af. In omikron heeft zich een nieuwe variant aangediend waar de wereld nog niet vanaf is. Tegen deze achtergrond zijn de ontwikkelingen in het HDC Centre for Religious History natuurlijk klein bier, zoals dat heet.

Maar ze zijn voor alle betrokkenen natuurlijk niet zonder belang. Directeur Bart Wallet nam na drie jaar afscheid om de eervolle benoeming hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam te aanvaarden. Hij is opgevolgd door Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de Faculteit Geesteswetenschappen aan de Vrije Universiteit. Een goede benoeming die in de lijn lag gezien zijn expertise op dit gebied.

Veel is veranderd, veel blijft hetzelfde. Daarbij valt te denken aan de goede samenwerking van het HDC met de daarbij zeer betrokken UBVU-medewerkers Jasmijn Vervloet en Dagmare Houniet en, last but not least, aan de vrijwilligers die tijd en energie steken in de ontsluiting van archieven, waarvoor vanaf deze plaats veel dank. In bijgevoegde nieuwsbrief leest u meer over de ontplooide activiteiten in dit bijna afgelopen jaar en een vooruitblik op komend jaar: Novum 40.


Met hartelijke groet,

Wim Berkelaar

OTAP_STATE