Ontsluiting archief Sonneheerdt (1): de strijd om de busjes!

Published on: Oct 29, 2019
Written by: Dagmare Houniet

Geschiedenis van het archief

Op 22 maart 1921 werd in een vergadering onder leiding van Tweede Kamerlid Dr. J.G. Scheurer de Vereniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke Tehuizen voor Blinden opgericht. In het jaar daarop, in de ledenvergadering van maart 1922, kreeg zij haar definitieve naam: Vereniging tot Christelijk Hulpbetoon aan Blinden. Later werd daar ‘Sonneheerdt’ aan toegevoegd. De visie achter de oprichting was het bieden van werk en huisvesting aan blinden en slechtzienden zodat zij in hun levensonderhoud konden voorzien, iets wat daarvoor zelden mogelijk was. In de loop van de decennia, tot aan de dag van vandaag, groeide deze vereniging (met aanverwante verenigingen en stichtingen) uit tot een blindencentrum met faciliteiten voor wonen, werk en recreatie (waaronder een blindenbibliotheek en brailledrukkerij) voor blinden, slechtzienden en hun families.

Nieuwe inventarisatie

Afgelopen augustus werd begonnen met een nieuwe inventarisatie van het archief. In mei 1994 had Roger J.J.M. van Kasteren een inventarisatie gemaakt van de eerste 140 dozen van stukken uit de periode 1920 - 1991. Sindsdien werden diverse aanvullingen aan het HDC overgedragen, waaronder stukken t.b.v. het proefschrift “Blind in een gidsland: over de bejegening van mensen met een visuele beperking in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij, 1920-1990” waarop Paul van Trigt in 2013 promoveerde. Wegens tijdgebrek werden deze aanvullingen summier beschreven. In de komende maanden worden alle stukken (245 dozen en losse stukken) opnieuw beschreven, bestaande beschrijvingen aangevuld c.q. ingekort, samengevoegd en opgeschoond.

Strijd om de busjes!

Het is nog te vroeg om een uitgebreide beschrijving te geven van wat het archief aan stukken bevat, maar één opmerkelijk citaat trof ik wel aan. In de beginjaren werd gecollecteerd, zoals ook geld ingezameld werd voor de VU middels de ‘groene busjes’. Op 15 december 1932 ontving de penningmeester het volgende bericht uit Amsterdam:

“Wel Edel. Heer, Heden heb ik op uw gemeente girorekening gestort een bedrag ad. Fl. 50,34 volgens bijgaande specificatie. Door het plaatsen van busjes voor de V.U. is de inhoud der busjes van onze vereeniging merkbaar minder dan het vorige jaar en zijn er ook verschillende busjes teruggegeven. [...] Met de meeste hoogachting, W. S. Noltée-Roos, Penningmeesteresse Watergraafsmeer.”

Desondanks groeide Sonneheerdt (inmiddels de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt) uit en hebben mensen met een visuele beperking toegang tot onderwijs, werk en zorg.

OTAP_STATE