Werken bij HDC

Published on: Nov 16, 2022
Written by: Fred van Lieburg

Het HDC Centrum voor Religiegeschiedenis [voorheen: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)] is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Geesteswetenschappen (afdeling Geschiedenis) en de Universiteitsbibliotheek (Bijzondere Collecties) van de Vrije Universiteit Amsterdam. In de UBVU bevindt zich, naast een grote hoeveelheid handschriften en oude drukken vanaf de late middeleeuwen, een uitgebreide collectie archieven van personen en instellingen uit de protestants-christelijke wereld in Nederland vanaf het midden van de negentiende eeuw. Mede op basis van deze collectie richt het HDC zich zowel op wetenschappelijk onderzoek en onderwijs als op publieksactiviteiten op het gebied van de algemene religiegeschiedenis, in het bijzonder van Nederland. Naast de vaste medewerkers, studenten, promovendi en gastonderzoekers zijn ook tal van vrijwilligers werkzaam bij de — steeds vaker digitale — ontsluiting en bewerking van bronnen. Zo werden met de inzet van vrijwilligers en studentassistenten databestanden opgezet van ondertekenaars van het Smeekschrift voor Gewetensvrijheid (1872), het Volkspetitionnement (1878) en het Felicitatieregister voor Abraham Kuyper (1907). Momenteel loopt een onderzoek naar de eerste VU-donateurs in 1880. Het HDC geniet de steun van honderden donateurs, die regelmatig worden uitgenodigd voor activiteiten en van tijd tot tijd publicaties ontvangen.

Vacature Conservator Archieven (solliciteren vóór 22 november 2022)

De VU heeft een bijzondere collectie Archieven. De collectie is onderverdeeld in de collectie HDC|Protestants Erfgoed (archieven die een beeld geven van het protestantisme vanaf 1800) en de collectie Academische Archieven. Als conservator zorg je ervoor dat het een levende collectie is. Je krijgt veel ruimte om je eigen vorm daaraan te geven. Je verwerft nieuwe archieven en collecties, ontwikkelt beleid voor beheer en ontsluiting, stimuleert het gebruik van archieven voor onderzoek en onderwijs. Daarnaast ontwikkel je presentaties en exposities. Dat doe je samen met experts binnen de VU. Je werkt nauw samen met collega's binnen de afdeling Bijzondere Collecties en de UB en je onderhoudt een sterk netwerk binnen en buiten de VU.

Open call voor Research Fellowship (solliciteren vóór 15 december 2022)

Het HDC nodigt (pas, bijna) gepromoveerde excellente onderzoekers uit een voorstel in te dienen voor een klein project (artikel, paper, onderzoeksaanvraag) passend bij de ambities van de leerstoelgroep Religiegeschiedenis en de Protestantse Collecties.

Open call voor Student Fellowships (doorlopend aan te vragen)

Bij het HDC zijn mogelijkheden om als (betaald) studentassistent enige tijd mee te werken aan een lopend project.

Tutorials en stages (inbedding in studieprogramma's)

Studenten kunnen in het kader van een minor, keuzevak of vrije ruimte altijd een tutorial (6 ECTS) of een stage (6 of 12 ECTS) volgen bij de leerstoel Religiegeschiedenis en het HDC Centre for Religious History. Neem contact op met hoogleraar-directeur Fred van Lieburg, f.a.van.lieburg@vu.nl.

Vrijwilligers: altijd welkom!

Wie enige vrije tijd wil investeren in de onderzoeksprojecten van het HDC en de ontsluiting van de HDC-collectie, kan contact opnemen met directeur Fred van Lieburg om de mogelijkheden te bespreken in relatie tot persoonlijke interesses en vaardigheden en de wederzijdse verwachtingen en afspraken.

OTAP_STATE