Zwolle, 13 April 2017

13 april HDC & VIAA-symposium Christelijk onderwijs in een seculiere tijd

Het Viaa Kenniscentrum organiseert op donderdag 13 april a.s. samen met het Archief- en Documentatiecentrum Kampen en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit een symposium over de betekenis van het christelijk onderwijs in een seculier Nederland. Aanleiding voor het symposium is het verschijnen van het boek "Verbondsonderwijs,Geschiedenis van het gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in Nederland tot 1985" van Tamme Spoelstra.

Contact Information: w.berkelaar@vu.nl

Download information
OTAP_STATE