ONLINE, 13 October 2021

2e Bijeenkomst Werkgroep Religieuze Materiële Cultuur

Tijdens deze reeks bijeenkomsten staat het religieuze object centraal, van de Late Oudheid tot aan de dag van vandaag. Wat levert het ons op als we specifiek letten op materialiteit en ritueel gebruik van deze voorwerpen? Op welke manieren hebben deze objecten bijgedragen tot persoonlijke geloofsbeleving en /of de vorming van groepsidentiteit? En hoe zijn deze objecten tot ons gekomen? Coördinatie: Minou Schraven. Sprekers: Paul Ariese, Lieke Wijnia en Bente de Leede.
Download information
OTAP_STATE