Hilversum, 14 December 2018

Nieuw deel in Verzameld Werk van A.A. van Ruler

Arnold Albert van Ruler (1908-1970), hoogleraar in Utrecht namens de Nederlandse Hervormde Kerk, was een invloedrijk theoloog die nog velen inspireert. In een langlopend project wordt zijn verzameld werk ontsloten en uitgegeven. De redactie nodigt belangstellenden uit voor de presentatie van deel 5B, waarin Van Rulers geschriften over kerkbestuur zijn gebundeld. Ze gaan over kerkrecht en ambt in het algemeen en over de totstandkoming van de Hervormde Kerkorde van 1951 in het bijzonder. Boekpresentatie. Plaats en tijd: Diependaalse Kerk, Hilversum, vrijdag 14 december 2018, 14-16 uur.
OTAP_STATE