Amsterdam, 03 October 2017

ACRH seminar: Erik de Boer (TU Kampen)

Hoe schrijf ik de biografie van Cornelis Anthonisz (c.1541-1601)? Hij is molenaarszoon in Tull en 't Wael, monnik, kandidaat-abt en ketter in het Benedictijner klooster Oostbroek bij Utrecht, duikt op als prior en 'jofferenschender' in het convent Clarenwater bij Hattem, zoekt zijn recht tot bij het hof in Brussel, wordt pastoor en predikant te Zeist en lijkt later 'ingedrongen' in Utrecht, is echtgenoot en huisvader, tevens administrateur van de kloostergoederen. Een man met vele namen en verschillende gezichten. Een opportunist die in de sociaal-religieuze omwentelingen meebeweegt of een oprecht gereformeerd predikant?
OTAP_STATE