Amsterdam, 05 November 2019

Hans Mol over parochiewezen Groningen en Drenthe vóór 1640

Vrije Universiteit Amsterdam, hoofdgebouw, dinsdag 5 november 2019, 15.30-17.00 uur, ZAAL HG 14A36.. VU-alumnus Hans Mol, onderzoeker aan de Fryske Akademy en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden, presenteert de stand van zaken in het onderzoek naar kerkstichtingen, patroonheiligen, priesters en predikanten in de provincies Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640. Aanleiding vormt de publicatie van een uitgebreide dataset van Otto D.J. Roemeling (1937-2017), die in 2013 bij Mol promoveerde op een studie over het parochiewezen in de provincie Fryslân vóór 1600. Aangezien het (prosopografisch) onderzoek naar 16e- en vroeg-17e eeuwse pastoors/predikanten in Nederland ook een zwaartepunt is bij de leerstoelgroep cultuur- en religiegeschiedenis aan de VU, beoogt deze bijeenkomst de vragen en mogelijkheden op dit gebied ter discussie te stellen. Iedere geïnteresseerde is hartelijk welkom.
OTAP_STATE