Amsterdam, 07 March 2017

ACRH Seminar #4: Jacqueline Borsje over het lange leven van toverspreuken

Onze collega van de UvA, dr. Jacqueline Borsje, vertelt over haar onderzoek naar 'de macht van woorden' op het grensvlak van religie en magie: welkom!

Contact Information: info@acrh.eu

Download information
OTAP_STATE