Amsterdam, 07 November 2017

ACRH seminar: 'Religie als sociale geschiedenis'

Welke grote lijnen bieden houvast bij het schrijven van een sociale geschiedenis van religie? Welke gevaren liggen op de loer? Welke nieuwe vragen roept deze benadering op? Peter van Dam, historicus aan de Universiteit van Amsterdam, spreekt over de opzet van zijn boek 'De geschiedenis van religie in Nederland'. More information
OTAP_STATE