Amsterdam, 02 October 2018

ACRH Seminar - Abraham Kuyper: journalist onder de journalisten

Elke eerste dinsdag van de maand, 15.30-17.00 uur, hoofdgebouw VU. Deze keer: 2 oktober, zaal 11A-22, Johan Snel over 'Abraham Kuyper, journalist onder de journalisten’. Praktisch zijn hele werkzame leven is Abraham Kuyper (1837-1920) actief als journalist. Waarom het jonge journalistengilde hem als aanvoerder en ‘de grootste’ beschouwt, is echter een goed bewaard geheim. Ook nieuw is Kuypers uitgesproken visie op de nieuwe professie: een eigen normatieve theorie die hij baseert op al even radicale opvattingen over de vrijheid van meningsuiting. Nergens, kortom, is Kuypers pluralisme zo uitgesproken als in de journalistiek. Johan Snel (buitenpromovendus Geschiedenis, VU) onderzoekt de journalistiek van Kuyper met het oog op het Kuyperjaar 2020.
OTAP_STATE