Amsterdam, 01 May 2018

ACRH Seminar: Bernlef, de dichter van de Heliand?

Bekend is het verhaal van Bernlef, de zanger van de veldslagen van de koningen, die rond 800 door de evangelieprediker Liudger van blindheid werd genezen. Van zijn werk is niets bewaard gebleven. Dat was althans de algemene mening tot in 1965 Fon Weringha de hypothese opwierp dat hij de dichter was van de Heliand, het epos over het leven van Jezus in de stijl van de voorchristelijke barden. Redbad Veenbaas (faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam) onderzoekt in hoeverre deze hypothese kan worden aangetoond. Tijd: 15.30 - 17.00 uur. Locatie: Hoofgebouw VU, zaal 14a33.
Download information
OTAP_STATE