Amsterdam, 03 April 2018

ACRH Seminar: Het Bahá’í geloof en Afro-Amerikaanse emancipatie, een trans-Atlantische geschiedenis

TIJD EN PLAATS: 15.30 - 17.00 uur - VU (HG) ZAAL 11A22 In februari 1978 werd Black History Week gevierd in Wilmette, Illinois. Daar werden in de imposante Bahá’í tempel de ‘Rosey Pool Awards’ uitgereikt aan mensen die zich actief hadden ingezet om racisme te bestrijden. Opvallend is dat deze prijs was vernoemd naar een Nederlandse vrouw: vertaalster, schrijfster en docente Rosey Pool (1905-1971). Tijdens Pools vele reizen naar de VS werkte zij nauw samen met Afro-Amerikaanse schrijvers en dichters om Black History te promoten. Mede door haar contacten met de dichters Margaret Danner en Robert Hayden, beiden Bahá’í’s, bekeerde Pool zich in 1965 tot dit geloof. Tijdens deze lezing kijkt VU-promovendus Lonneke Geerlings naar de bijzondere aantrekkingskracht van het Bahá’í geloof voor Afro-Amerikanen. Het idee dat alle mensen gelijk zijn en deel uitmaken van één mensheid is een grondbeginsel van deze monotheïstische godsdienst, die steeds meer aanhangers kreeg in de twintigste eeuw. Lonneke Geerlings hoopt in 2019 haar proefschrift af te ronden over Rosey Pool. Voor deze lezing heeft Geerlings onderzoek gedaan in de National Bahá’í Archives in Wilmette, Illinois. Haar reis werd mogelijk gemaakt met een beurs van de Stichting Catharina Halkes Fonds.
Download information
OTAP_STATE