Amsterdam, 04 June 2019

ACRH Seminar: De terugkeer en migratie van Nederlandse gereformeerde ballingen uit het Rijnland naar de Nederlanden, 1560-1610 (Silke Muylaert)

Doorheen de tweede helft van de zestiende eeuw ontvluchtten duizenden mensen de Nederlanden omwille van kettervervolgingen en de Opstand. De vluchtelingen die gereformeerde sympathieën hadden, konden in verschillende steden in Engeland en het Heilige Roomse Rijk terecht bij de vreemdelingenkerken. In de literatuur wordt vaak een beeld geschapen van ‘radicalisering’ in deze kerken. Een deel van hen keerde terug naar of migreerde naar de Noordelijke Nederlanden vanaf de jaren 1570. Silke Muylaert houdt zich momenteel bezig met postdoctoraal onderzoek naar consistorieleden uit de vreemdelingenkerken in het Rijnland als deel van een groter onderzoeksproject omtrent bannelingen in het Duitse Rijnland. Ze presenteert voorlopige bevindingen over de bijdrage van de teruggekeerde consistorieleden aan de vorming van nieuwe gereformeerde kerken in de noordelijke Nederlanden. Dinsdag 4 juni, 15.30 - 17.00 uur, ZAAL HG-14A28
OTAP_STATE