Amsterdam, 05 June 2018

ACRH Seminar: religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland

Hoofdgebouw VU, zaal 13a33, 15.30 - 17.00 uur. De in 2016 opgerichte stichting Religiegeschiedenis Noord-Kennemerland werkt aan een geïntegreerde religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland (van Velsen tot Petten met als centrumplaats Alkmaar) van de oudste tijden tot aan het heden. De religiegeschiedenis benadert het fenomeen religie historisch en niet theologisch. Het onderzoek is wetenschappelijk maar de presentatie en vormgeving - in lespakketten, lezingen, een museumprojekt en een boek - zijn open en toegankelijk, gericht op een groot en breed publiek. In deze seminarbijeenkomst van ACRH vertelt Jurjen Vis over de opzet van dit project.
Download information
OTAP_STATE