Amsterdam, 03 December 2019

ACRH seminar: Tussen neocalvinisme en theosofie: Frederik Kuyper in Nederlands-Indië

Jan Frederik Hendrik Kuyper (1866-1933) was het tweede kind van de bekende theoloog en politicus Abraham Kuyper en zijn vrouw Johanna Hendrika Schaaij. Als enige van de acht groeide Frederik af van het neocalvinistisch milieu van zijn afkomst. Opgeleid in de VS, vestigde hij zich als tandarts op Java. Na een mislukt huwelijk met een westerse dame leefde hij samen met een Soendanese vrouw. In brieven aan zijn vader onthulde hij zijn geestelijke ontwikkeling, terwijl Kuyper senior met vrienden correspondeerde over zijn verloren zoon. "Hij suft nu in theosophische droomen." Pim Havinga en Fred van Lieburg doen verslag van onderzoek naar de wisselwerking van beeld en werkelijkheid van religie en politiek op Java in het licht van de verhouding tussen vader en zoon Kuyper. VU Hoofdgebouw, ZAAL 14a36, 15.30-17.00 uur.
OTAP_STATE