Amsterdam, 07 June 2019

Afscheidssymposium Erik de Boer

De faculteit Religie & Theologie, de Stichting leerstoel Geschiedenis der Reformatie en het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology nodigen u van harte uit het afscheidssymposium bij te wonen waarin een boek van de leerstoelhouder (2008-2018), dr. Erik A. de Boer, wordt gepresenteerd met de volgende titel: De macht van de minderheid. Het remonstrantisme in Kampen in de spiegel van de nationale synode te Dordrecht (1618-1619). Dr. Tjaard Barnard, dr. Aza Goudriaan en drs. Christiaan Ravensbergen zullen vanuit hun specialisme een eerste lezersreactie geven. Dit symposium markeert de afronding van een periode van achttien jaar waarin de leerstoel Geschiedenis der Reformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevestigd was. De bijzondere leerstoel werd eerder bezet door dr. Wim Balke (2001-2003) en dr. Wim Janse (2003-2008). 10.00 uur ontvangst in Agorazaal 1 10.30-12.30 uur, symposium.
OTAP_STATE