Bussum, 22 September 2018

Het einde nabij? Het apostolische Werk in de 19e eeuw

In 2017 promoveerde Rie-Hilje Kielman te Leiden op het proefschrift: "In het laatste der dagen. Eindtijdverwachting in Nederland op de drempel van de moderne tijd (1790-1880)". Naar aanleiding hiervan organiseert de Van Oosbreestichting een symposium over het werk van het Apostolisch Genootschap in Nederland in de negentiende eeuw. Naast lezingen zijn er muzikale bijdragen en een forumdiscussie, terwijl er ook een kleine tentoonstelling van archivalia over het apostolische Werk te zien zal zijn.
Download information
OTAP_STATE