Leeuwarden, 14 June 2019

Boekpresentatie 'De hemelvorser'

Uitgeverij Matrijs nodigt u uit voor de presentatie van de biografie van een 19e-eeuwse sterrenkundige die leed aan schizofrenie en zijn leven leefde in kringen van het protestantse 'Reveil' in Nederland.

‘Mart van Lieburg heeft met deze studie een formidabel monument opgericht voor Gerhard Fockens die de specialist in wetenschapsgeschiedenis aanspreekt, maar ook de gewone lezer zal ontroeren door de spanning tussen lichaam, geest en hart die Fockens maar met grote moeite wist te bemeesteren, en in sommige fasen van zijn leven helemaal niet. … Dit is een rijk boek, dat bijwijlen ver boven het leven van de hoofdpersoon uitstijgt en hele deelterreinen van de religie-, cultuur- en wetenschapsgeschiedenis ruim en aansprekend documenteert’ (Prof.dr. Willem Frijhoff, voorwoord).

Download information
OTAP_STATE