Leeuwarden, 14 June 2019

Boekpresentatie 'Gelovigen, dominees en geleerden'

Op initiatief van de Fryske Akademy in Leeuwarden verschijnt een bundel artikelen van wijlen Wiebe Bergsma onder de titel Gelovigen, dominees en geleerden. Opstellen over Friese en Nederlandse geschiedenis in de vroegmoderne tijd.
Download information
OTAP_STATE