Amsterdam, 23 March 2018

Christelijke reacties op de Franse Revolutie

'Het einde der tijden of een nieuw begin?' De Vereniging Het Bilderdijk Museum en de Stichting Réveil Archief organiseren een gezamenlijke studiemiddag. Sprekers: Rie-Hilje Kielman, Jeroen Koch en Peter Raedts.
Download information
OTAP_STATE