Dordrecht, 17 November 2018

Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis

De jaarlijkse Dag van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis is dit jaar gewijd aan de 400ste verjaardag van de Dordtse Synode (1618-1619). Anders dan vele herdenkingsbijeenkomsten, waarin vaak de Dordtse Leerregels, de Dordtse Kerkorde en de Statenvertaling aan de orde komen, wil de VNK zich richten op de lokale kerkelijke spanningen. Voor een aantal steden en dorpen zal worden belicht wat voor problemen er waren, welke rol predikanten en gemeenteleden speelden, en hoe de zaken in 1619 afliepen. Paul Abels zal de korte casestudies van een slotbeschouwing voorzien. Het symposium vindt plaats in het Dordrechts Museum, waar dan ook de nieuwe tentoonstelling 'Werk, bid en bewonder: een nieuwe kijk op calvinisme en kunst' kan worden bezichtigd.
Download information
OTAP_STATE