Amsterdam, 15 June 2018

De toestand van het verleden: visies op de historicus van morgen

In 2018 bestaat de opleiding Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam 100 jaar. In 1918 werden Adriaan Goslinga en Aart van Schelven benoemd als de eerste hoogleraren. Vele geleerden gingen later in hun voetspoor: Arie van Deursen, Adriaan Bredero, Gerrit Schutte, Willem Frijhoff, Koen Goudriaan, om maar enkele bekende auteurs te noemen die zich bezig hielden met religiegeschiedenis. De opleiding viert het jubileum met een symposium op vrijdag 15 juni en een publieksevent op zaterdag 16 juni 2018. Op het symposium houden Joris van Eijnatten en Herman Paul een keynote lecture en zijn er parallelsessies over diverse historische deelgebieden. Bart Wallet verzorgt een workshop over religiegeschiedenis.
Download information
OTAP_STATE