Amsterdam, 09 October 2021

Doopsgezinden en het Réveil

De Doopsgezinde Historische Kring organiseert een symposium over de relatie tussen de doopsgezinden en het Réveil in de 19e eeuw. Sprekers: Fred van Lieburg, Mirjam Hofman, Daan de Clercq en Klaas van der Hoek.
Download information
OTAP_STATE