Zierikzee, 29 September 2018

Dordtse Synode en Zeeland

De Stichting Studie der Nadere Reformatie organiseert in samenwerking met de Zeeuwse stichting StoKosmos haar najaarscongres over de rol van de provincie Zeeland in de Synode van Dordrecht (1618-1619). Het was deze provincie die in de Staten-Generaal aankaartte dat het uitschrijven van een nationale synode onvermijdelijk was geworden om de twisten tijdens het Twaalfjarig Bestand te kunnen beëindigen. Het congres vindt plaats in de Gasthuiskerk, Havenplein 17, Zierikzee (anders dan in de folder staat, download information).
Download information
OTAP_STATE