Amsterdam, 27 June 2018

Dwarsliggers in domineesland I: Immigratie

"Zijn er voor het huidige immmigratiedebat lessen te trekken uit het verleden?" Eerste bijeenkomst van een kwartet 'ateliers' rond boeiende thema's uit de rijke geschiedenis van de Waalse Kerk te Amsterdam (Walenpleintje 159). Vanavond: dr. Erika Kuijpers, universitair docent cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Informatie over kosten en aanmelding: www.dewaalsekerk.nl.
Download information
OTAP_STATE