Amsterdam, 26 September 2018

Dwarsliggers in domineesland II: Gezag en verzet

"Wat motiveert verzet? Tijdens ‘De Opstand’ was dat vrijheid of religie. Wat is het nu?" Tweede bijeenkomst van een kwartet 'ateliers' rond boeiende thema's uit de rijke geschiedenis van de Waalse Kerk te Amsterdam (Walenpleintje 159). Vanavond: Nelleke Noordervliet. Informatie over kosten en aanmelding: www.dewaalsekerk.nl.
Download information
OTAP_STATE