Amsterdam, 31 October 2018

Dwarsliggers in domineesland III: Grote geesten, krappe marges

"Is het opleggen van beperkingen aan de vrije gedachte en het vrije woord van alle tijden en van alle culturen?” Derde bijeenkomst van een kwartet 'ateliers' rond boeiende thema's uit de rijke geschiedenis van de Waalse Kerk te Amsterdam (Walenpleintje 159). Vanavond: prof.dr. Henk van Nierop, emeritus hoogleraar vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Informatie over kosten en aanmelding: www.dewaalsekerk.nl.
Download information
OTAP_STATE