Amsterdam, 28 November 2018

Dwarsliggers in domineesland IV: God, Nederland en Oranje

"Is het opleggen van beperkingen aan de vrije gedachte en het vrije woord van alle tijden en van alle culturen?” Laatste bijeenkomst van een kwartet 'ateliers' rond boeiende thema's uit de rijke geschiedenis van de Waalse Kerk te Amsterdam (Walenpleintje 159). Vanavond: dr. Jeroen Koch, universitair hoofddocent geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Informatie over kosten en aanmelding: www.dewaalsekerk.nl.
Download information
OTAP_STATE