Amsterdam, 14 January 2019

Exite! Eruit! 400 jaar Dordtse Synode & Remonstrantse Broederschap

Op 14 januari 2019 is het precies 400 jaar geleden dat de remonstranten uit de Dordtse Synode werden gezonden. Als gevolg van de veroordeling van het arminianisme ontstond in 1619 de Remonstrantse Broederschap, die haar vierde eeuwfeest in de loop van 2019 met tal van activiteiten zal vieren. Bij wijze van aftrap organiseert ACRH in samenwerking met het Remonstrants Seminarium aan de VU een bijeenkomst, waarbij tevens een kleine tentoonstelling wordt geopend bij de Universiteitsbibliotheek van de VU. Plaats: VU Agorazaal 2.Tijd: 14.00-16.00. Download hieronder het volledige programma.
Download information
OTAP_STATE