Amsterdam, 20 April 2018

Gastcollege Theodor Dunkelgrün (Cambridge)

"Matthaeus Adrianus (c. 1475 - na 1521): converso, hebraïcus van Erasmus, en de eerste docent Hebreeuws in de Nederlanden". - Dit academisch jaar is het 500 jaar geleden dat het Leuvense Drietalencollege werd opgericht. Daarmee is het een half millennium sinds in de Lage Landen de Bijbel in de grondtalen aan de universiteit wordt bestudeerd. De eerste aanstelling aan dat "Collegium Trilingue", door Erasmus zelf bemiddeld, was de docent Hebreeuws, Matthaeus Adrianus, een tot het Christendom bekeerde joodse geleerde en arts van Iberische origine. De bronnen voor onze kennis van Adrianus's leven zijn zeer gebrekkig: zo zijn de datum en de plaats van zijn geboorte en sterfte nog altijd onbekend. Toch is er voldoende materiaal, o.m. in de briefwisseling van Erasmus, om een beeld te schetsen van een verontachtzaamd en mysterieus maar ontegenzeggelijk belangwekkend figuur in de geschiedenis van het Nederlandse humanisme. In deze lezing zal Dr Theodor Dunkelgrün (University of Cambridge) de overgebleven gedrukte en handschriftelijke stukken in elkaar zetten in een poging om Adrianus' plaats te herstellen aan het begin van een ononderbroken traditie van bijbelwetenschap in de Nederlanden. Tijd: 15.30 - 17.00 uur. Locatie: Hoofdgebouw Vrije Universiteit, zaal 1E-24 (PThU-zaal).
OTAP_STATE