Amsterdam, 16 June 2018

Geschiedenis in de politiek

De opleiding Gecshiedenis aan de Vrije Universiteit viert haar 100-jarig bestaan met publieksevent voor studenten, alumni, historici politici en andere belangstellenden. Het thema is: Geschiedenis in de politiek. Onze koning en minister-president zijn opgeleid als historicus; in het kabinet, het parlement en op veel plekken in de publieke sector vinden we vakgenoten. Doet hun historische achtergrond ertoe? Welke rol spelen historische kennis en inzichten eigenlijk in het politieke debat, de bestuurlijke praktijk of kwesties als bezinning op Nederland in Europa en de wereld? Debat met Tweede Kamerleden Roelof Bisschop, Paul van Meenen en Ronald van Raak.
Download information
OTAP_STATE