Gouda, 06 November 2021

Netwerkdag DBBN: Geweld in de Bible Belt

De netwerk- en studiedag van het Dutch Biblebelt Network gaat dit jaar over het thema 'Geweld in de Biblebelt'. Deze dag is bedoeld voor geïnteresseerden in het heden en verleden van de reformatorische gezindte. Sprekers: Wim Dekker, Beatrice de Graaf, Jan Hoekman en Arie Versluis.
Download information
OTAP_STATE