Amsterdam, 18 October 2018

HBCRET: Dordt in context

Het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology aan de Vrije Universiteit organiseert een bespreking van de nieuwe publicatie van Gijsbert van den Brink. Het betreft een boek over de synode van Dordrecht (1618-1619), geschreven in het kader van het jubileum daarvan. Het boek (Dordt in context) beoogt in kort bestek de Dordtse Leerregels te plaatsen in de uiteenlopende historische en theologische contexten van waaruit deze begrepen willen worden. Vragen zijn o.a.: zijn de leerregels representatief voor de gereformeerde traditie of zijn ze veeleer ‘katholiek’? Was Arminius echt zo’n ketter of laten hedendaagse ‘arminians’ zien dat dat best meevalt? En zijn de Leerregels eigenlijk bijbels? Enkele collega’s zullen een reactie geven, waarna een plenaire bespreking volgt. Meer informatie over programma, entree, aanmelding, tijd en locatie in de flyer die hieronder kan worden gedownload.
Download information
OTAP_STATE