Amsterdam, 12 May 2021

HDC Kuyperjaar #9 Kuyper en de literatuur

Kuypers doorbraak op het toneel van de Nederlandse cultuur en samenleving, onder meer via de oprichting van de Vrije Universiteit, viel samen met de geheel anders getoonzette beweging van de ‘Tachtigers’ in de literatuur. Over de relatie tussen de verschillende ideologische vernieuwingsbewegingen van de negentiende eeuw valt veel te zeggen. Het HDC organiseert een discussie in samenwerking met Jacqueline Bel, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde op de aan de VU gevestigde Multatuli-leerstoel).
OTAP_STATE