Utrecht, 07 December 2017

HDC-Presentatie Jaarboek voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme over Kerkmuziek

In dit jaarboek staat de protestantse kerkmuziek van de negentiende en twintigste eeuw en Luthers invloed daarop centraal. Naast artike­len over de lutherse kerkmuziektraditie en de herleving daarvan in de twintigste eeuw, is er ook aandacht voor de bredere belangstelling voor kerkmuziek die leidde tot het oecumenische Liedboek voor de Kerken van 1973, en voor de totstandkoming van het nieuwe lied­boek van 2013. Verder is er aandacht voor het gebruik van het lied in zending en evangelisatie, waar tegenwoordig ook niet-geestelijke liederen gebruikt worden om het Passieverhaal over het voetlicht te brengen in een seculiere wereld.

Contact Information: w.berkelaar@vu.nl

Download information
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)
OTAP_STATE