Amsterdam, 16 March 2017

HDC/Centrum voor Religie en Recht: Congres over F.L. Rutgers

Graag nodigen het Centrum voor Religie en Recht en het Historisch Documentatiecentrum, in samenwerking met het ADC en de Theologische Universiteit Kampen, u uit voor een symposium over de verhouding van de lokale en de bovenlokale kerk. Dit symposium vindt plaats naar aanleiding van de honderdste sterfdag van de eerste hoogleraar Kerkrecht aan de Vrije Universiteit, F.L. Rutgers (26 november 1836-19 maart 1917).

Contactinformatie: w.berkelaar@vu.nl

Download information
OTAP_STATE