Kampen, 19 September 2019

Herman Bavincks Gereformeerde ethiek

Het Neo-Calvinism Research Institute (NRI) en het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de Theologische Universiteit Kampen organiseren een internationale conferentie ter gelegenheid van de verschijning van de Gereformeerde ethiek van Herman Bavinck. Van het manuscript (bewaard in het Historisch Documentatiecentrum van de VU) verschijnt een door Dirk van Keulen geannoteerde uitgave, terwijl meteen het eerste deel van de Engelse vertaling van dit belangrijke werk van Bavinck wordt gepresenteerd. N.B. op woensdagavond 18 september 2019 – de avond voorafgaand aan de conferentie – zal Craig Bartholomew (Tyndale House, Cambridge) de jaarlijkse Bavinck-lezing houden in de aula van de universiteit. Ook deze zal lezing zal gewijd zijn aan Bavincks Gereformeerde ethiek.
Download information
OTAP_STATE