Zeist, 21 April 2018

Hernhutters en de zending

Op 20 oktober 1768 werd de Grote Kerkzaal van de Zeister Broedergemeente in gebruik genomen. Het 250-jarig bestaan van de kerkzaal wordt in 2018 op verscheidene manieren gevierd. Op deze zaterdag zijn er twee lezingen (11 en 13.30 uur). Prof.dr. Jan Jongeneel, kenner van de zendingsgeschiedenis, belicht de speciale plaats die de Hernhutters in de zendingsgeschiedenis innamen en Dr. Heslie Zamuel (Paramaribo) behandelt de betekenis van het Zeister Zendingsgenootschap voor Suriname.
OTAP_STATE