ONLINE, 06 February 2021

Het vaccinatiedebat in de Biblebelt

Het Dutch Bible Belt Network organiseert een online symposium over het vaccinatiedebat onder de zgn. bevindelijk gereformeerden in Nederland. Diverse sprekers en een aantal huisartsen belichten dit actuele onderwerp. Ook de historische dimensies krijgen aandacht. Informatie over het programma op www.dbbn.nl en in debijlage.
Download information
OTAP_STATE