Amsterdam, 09 February 2019

Van papier naar pixel: de transitie van kerkelijk archiefbeheer

Studiedag voor kerkenraadsleden en vrijwilligers die zich bezighouden met het archief van hun gemeente, leden van kerkelijke commissies en landelijke kerkelijke besturen. Hoe bewaar ik mijn papieren archief? Waar kan ik terecht met vragen over digitalisering en privacy? Hoe ga ik om met mijn digitale kerkarchief? Dit zijn vragen die in veel kerkelijke gemeenten aan de orde zijn. De studiedag Van papier naar pixel is bedoeld om op die vragen een antwoord te helpen vinden. Daarvoor zijn deskundigen aanwezig op het gebied van de kerkelijke archivering.Download information
OTAP_STATE