Amsterdam, 08 March 2019

Kind buiten beeld: het vervaagde verleden van de naoorlogse jeugdzorg

De geschiedenis van de naoorlogse jeugdzorg beslaat inmiddels bijna driekwart eeuw. Juist over dit recente verleden zijn we slecht geïnformeerd. Het verleden is vervaagd en daardoor is het kind buiten beeld geraakt. Op 8 maart a.s. vindt over deze thematiek een symposium plaats waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Tijdens dit symposium over de naoorlogse jeugdzorg worden perspectieven gepresenteerd voor nieuw historisch onderzoek. Welke benaderingen en bronnen kunnen ondanks het vervaagde verleden ons beeld verscherpen met een focus op het kind dat buiten beeld is geraakt? Nadere informatie over het programma en deelname (gratis, aanmelden verplicht) treft u in de bijlage aan.
Download information
OTAP_STATE