Haarlem, 30 November 2018

Homo Sacer: Jaarcongres KNHG

Het jaarcongres 2018 van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap is gewijd aan taboes en stiltes in de geschiedschrijving. De eerste sessie ligt op het terrein van de religiegeschiedenis en gaat over: "Homo sacer. Uitsluiting en taboe, heilig versus onheilig in de geschiedenis". Deze sessie wordt (in)geleid door ACRH-coördinator Bart Wallet. De locatie is toepasselijk: de Haarlemse doopsgezinde schuilkerk De Grote Vermaning uit 1683. Download het programma en raadpleeg voor aanmeldingsinformatie: www.knhg.nl.
Download information
OTAP_STATE