Amsterdam, 11 June 2022

Tentoonstelling: Lutherse vrouwen op de kansel

Het Luther Museum Amsterdam opent haar deuren voor de tentoonstelling 'Lutherse vrouwen op de kansel (1922-2022)'. De tentoonstelling is gebaseerd op recent archiefonderzoek van prof. dr. Sabine Hiebsch, bijzonder hoogleraar Lutherana aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht en associate fellow aan het HDC Centre for Religious History van de Vrije Universiteit Amsterdam. More information
OTAP_STATE