Amsterdam, 15 May 2019

Mr. H. Bos-lezing: Medisch leesmuseum 2.0: Het fysieke boek in medisch-historisch onderwijs en onderzoek

Prof. dr. Mart van Lieburg, emeritus-hoogleraar medische geschiedenis aan vier Nederlandse universiteiten, zal de mr. H. Boslezing uitspreken. Mr. H. Bos was een groot aantal jaren een van de directeuren van de Vrije Universiteit en heeft een groot deel van zijn imposante bibliotheek nagelaten aan de universiteit waaraan hij zijn hart had verpand. Prof. van Lieburg zal spreken over het belang van het boek in een wereld die steeds meer digitaal wordt. Als er iemand recht van spreken heeft over het fysieke boek, dan is het prof. Van Lieburg: op het industrieterrein op Urk beheert hij vier loodsen, waarin een unieke hoeveelheid boeken over medische geschiedenis liggen opgeslagen, die gesorteerd en toegankelijk worden gemaakt door Van Lieburg zelf en door een aantal medewerkers, merendeels afkomstig uit de medische professie. --- Tijd: ontvangst 14.30 uur, lezing 15 uur. Locatie: Vrije Universiteit, 1E24, PThU zaal. --- Iedereen is welkom, de toegang is vrij. Aanmelding voor de lezing kan voor woensdag 8 mei via w.berkelaar@vu.nl.
OTAP_STATE