Zeist, 01 October 2020

Nachwuchstagung Pietismusforschung

In samenwerking met de Historische Kommission für die Erforschung des Pietismus organiseren de commissieleden Fred van Lieburg (VU) en Markus Matthias (PThU) de traditionele 'Nachwuchstagung" voor jonge piëtisme-onderzoekers in Zeist van 1 t/m 3 oktober 2020. Zowel promovendi als postdocs worden uitgenodigd hun lopend onderzoek te presenteren in een besloten conferentie, waarbij diverse senior onderzoekers uit binnen- en buitenland commentaar geven en discussie voeren. Het gaat over 'piëtisme' in de ruimste zin, dus internationale vroomheids- en opwekkingsbewegingen de 16e t/m 21e eeuw. De voertaal is Engels of Duits. Meer informatie over opzet en aanmelding in de bijlage.
Download information
OTAP_STATE